Mindful Coaching

 • gratis intakegesprek van 30 minuten (telefonisch of persoonlijk).
 • € 95,00 incl. btw per sessie van 60 - 75 min.
 • € 95,00 excl. btw wanneer de werkgever betaalt.
 • Een coachtraject bestaat meestal uit 5 – 8 sessies.

Mindfulness-Training 8-weeks MBCT/MBSR

 • gratis intakegesprek
 • € 375,00 incl. btw particulieren
 • € 425,00 excl. btw wanneer de werkgever betaalt.

Mindfulness Training Individueel

 • € 750,00 incl. btw particulieren
 • € 750,00 excl. wanneer de werkgever betaalt.

Mindfulness in de Natuur

 • 10 themasessies in de natuur, met de seizoenen mee
 • losse workshop € 35,00 incl. btw, zakelijk excl. btw
 • jaartraining € 250,00 incl. btw, zakelijk excl. btw
 • Locatie De Maashorst, Schaijk en Heesch

Opfrisavonden

 • € 15,00

Vergoeding van kosten

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

 • Via je werkgever Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Een coachtraject wordt vaak als veel effectiever ervaren dan een standaard-training. Informeer bij je werkgever, je leidinggevende of personeelszaken.

 • Via PGB Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten mogelijk via het PGB vergoed krijgen.

 • Via de Arbodienst van je bedrijf Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 • Via de belasting Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 • Via het UWV Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.